s

Naujosios Vilnios kultūros centras – daugiafunkcinė kultūros įstaiga, kurios pagrindiniai tikslai: sudaryti sąlygas tradicijų, papročių, amatų tęstinumui ir plėtrai, skatinti įvairias kultūros sritis ir  žanrus, savo veikla propaguoti etninę kultūrą, mėgėjų meną, plėtoti švietimo – edukacinę veiklą, organizuojant jaunimo bei vietos bendruomenės gyventojų veiklą, profesionalaus meno sklaidą, pramoginę veiklą, kuriant menines programas, tenkinti gyventojų kultūrinius, edukacinius bei socialinius poreikius sudarant sąlygas kiekvienam piliečiui dvasiškai tobulėti ir turiningai ilsėtis, plėtojant ir ugdant demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę.

Adresas: Gerovės g. 1, LT-11201, Vilnius

Tel. (8 5) 267 0430, +370 615 12619
n.vilnios.kulturos.centras@gmail.com
info@nvkc.lt
www.nvkc.lt

Pi Fb In Fl

Apklausa

KVIETIMAS DALYVAUTI APKLAUSOJE Naujosios Vilnios kultūros centras, siekdamas išsiaiškinti lankytojų užsiėmimų poreikį, kokybės ir kainos santykio atžvilgiu atlieka anonimišką apklausą.  Būsime labai dėkingi už Jūsų išreikštą nuomonę ir skirtą laiką.  Jūsų atsakymai padės apibendrinti tyrimo rezultatus ir numatyti teikiamų užsiėmimų poreikį kokybės ir kainos santykio atžvilgiu.   Iš anksto

KVIETIMAS DALYVAUTI APKLAUSOJE Naujosios Vilnios kultūros centras, siekdamas ištirti ir nustatyti kokio pobūdžio masinių lauko renginių trūksta Naujosios Vilnios bendruomenei. Atlieka apklausą kurios tikslas – ištirti Naujosios Vilnios bendruomenės masinių lauko renginių poreikį ir kokybę. Būsime labai dėkingi už Jūsų išreikštą nuomonę ir skirtą laiką. Jūsų atsakymai

Naujosios Vilnios kultūros centras, siekdamas nuolat tobulinti paslaugų kokybę, didinti naujų veiklos formų pasiūlą, skelbia vartotojų pasitenkinimo teikiamos paslaugomis apklausa. Būsime labai dėkingi už Jūsų išreikštą nuomonę ir skirtą laiką. Jūsų atsakymai padės apibendrinti tyrimo rezultatus ir numatyti Jūsų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis.   Nuoroda

Naujosios Vilnios kultūros centras, siekdamas nuolat didinti profesionalaus meno poreikį bei jo prieinamumą kiekvienam, skelbia profesionalaus meno poreikio, kokybės ir kainos santykio tyrimą. Būsime labai dėkingi už Jūsų išreikštą nuomonę ir skirtą laiką. Jūsų atsakymai mums padės atliepti Jūsų lūkesčius, išsikelti tikslus ir planuoti veiklą, atitinkančią Jūsų poreikius. Nuoroda į apklausą: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwgyhB5C9yul1SLzCCdp_XXRjt1-IVKG10EhB-c9G21FZjFQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Naujosios Vilnios kultūros centras, siekdamas nuolat tobulinti paslaugų kokybę, didinti naujų veiklos formų pasiūlą, skelbia vartotojų pasitenkinimo paslaugomis ir naujų paslaugų poreikio tyrimą. Būsime labai dėkingi už Jūsų išreikštą nuomonę ir skirtą laiką. Jūsų atsakymai mums padės atliepti Jūsų lūkesčius, išsikelti tikslus ir planuoti veiklą, atitinkančią Jūsų poreikius. Nuoroda į