s

Naujosios Vilnios kultūros centras – daugiafunkcinė kultūros įstaiga, kurios pagrindiniai tikslai: sudaryti sąlygas tradicijų, papročių, amatų tęstinumui ir plėtrai, skatinti įvairias kultūros sritis ir  žanrus, savo veikla propaguoti etninę kultūrą, mėgėjų meną, plėtoti švietimo – edukacinę veiklą, organizuojant jaunimo bei vietos bendruomenės gyventojų veiklą, profesionalaus meno sklaidą, pramoginę veiklą, kuriant menines programas, tenkinti gyventojų kultūrinius, edukacinius bei socialinius poreikius sudarant sąlygas kiekvienam piliečiui dvasiškai tobulėti ir turiningai ilsėtis, plėtojant ir ugdant demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę.

Adresas: Gerovės g. 1, LT-11201, Vilnius

Tel. (8 5) 267 0430, +370 615 12619
n.vilnios.kulturos.centras@gmail.com
info@nvkc.lt
www.nvkc.lt

Pi Fb In Fl

Administracija

Marta Ingaunė

Direktorė

Tel. +370 68745094

Marytė Dovainienė

Vyriausioji buhalterė
Tel. +370 615 12617
el. paštas: dovainiene.nvkc@gmail.com
Funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Lilija Radzevič

Ūkio dalies vedėja.
Tel. +370 669 09031
el. paštas: radzevic.nvkc@gmail.com

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Sveiki !

Užsiregistruokite ir kiekvieną mėnesį gaukite mūsų naujienas.