s

Naujosios Vilnios kultūros centras – daugiafunkcinė kultūros įstaiga, kurios pagrindiniai tikslai: sudaryti sąlygas tradicijų, papročių, amatų tęstinumui ir plėtrai, skatinti įvairias kultūros sritis ir  žanrus, savo veikla propaguoti etninę kultūrą, mėgėjų meną, plėtoti švietimo – edukacinę veiklą, organizuojant jaunimo bei vietos bendruomenės gyventojų veiklą, profesionalaus meno sklaidą, pramoginę veiklą, kuriant menines programas, tenkinti gyventojų kultūrinius, edukacinius bei socialinius poreikius sudarant sąlygas kiekvienam piliečiui dvasiškai tobulėti ir turiningai ilsėtis, plėtojant ir ugdant demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę.

Adresas: Gerovės g. 1, LT-11201, Vilnius

Tel. (8 5) 267 0430, +370 615 12619
n.vilnios.kulturos.centras@gmail.com
info@nvkc.lt
www.nvkc.lt

Pi Fb In Fl

Tautinės muzikos kapelija

Tautinės muzikos kapelija

Vadovas  Dainius Petručionis.

Tautinės muzikos kapelija – tai šaunus ansamblis, kuriame su dideliu džiaugsmu muzikuoja įvairių kartų tautinės muzikos entuziastai. Kolektyvo nariai muzikuoja klasikiniais ir liaudiškais instrumentais. Tai suteikia galimybes ansambliui ieškoti ir rasti plačią garsų spalvų gamą įvairiuose muzikos žanruose. Instrumentinės grupės atliekama folklorinė muzika skamba įvairiose vakaronėse. Liaudiško stiliaus muziką galima išgirsti Respublikinėje Dainų šventėje, konkursuose bei festivaliuose, miestų ir miestelių šventėse. Ansamblis dalyvauja įvairiuose projektuose -miuzikluose. Juose  galima išgirsti retro stiliaus muziką.   

Kolektyvas daugelį metų bendradarbiauja su tautinių šokių kolektyvu „Vaiva” ir nuolat pasirodo Vilniaus miesto ir kitų savivaldybių rengiamose šventėse, dalyvauja respublikiniame konkurse „KADAGYS”.  Kolektyvas, kaip tautinės muzikos ambasadorius, dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose festivaliuose. 

Didžiuojamės ir džiaugiamės turėdami savo kolekcijoje „Aukso paukštės ” nominaciją, kuri įpareigoja mus nuolat  tobulėti , ieškoti ir atrasti naujų spalvų muzikiniame pasaulyje.  

SVARBIAUSI KOLEKTYVO ĮVYKIAI:

2022.11.07 Koncerto „Mūsų krašto istorijos” įgyvendinimas.
 

Sveiki !

Užsiregistruokite ir kiekvieną mėnesį gaukite mūsų naujienas.