s

Naujosios Vilnios kultūros centras – daugiafunkcinė kultūros įstaiga, kurios pagrindiniai tikslai: sudaryti sąlygas tradicijų, papročių, amatų tęstinumui ir plėtrai, skatinti įvairias kultūros sritis ir  žanrus, savo veikla propaguoti etninę kultūrą, mėgėjų meną, plėtoti švietimo – edukacinę veiklą, organizuojant jaunimo bei vietos bendruomenės gyventojų veiklą, profesionalaus meno sklaidą, pramoginę veiklą, kuriant menines programas, tenkinti gyventojų kultūrinius, edukacinius bei socialinius poreikius sudarant sąlygas kiekvienam piliečiui dvasiškai tobulėti ir turiningai ilsėtis, plėtojant ir ugdant demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę.

Adresas: Gerovės g. 1, LT-11201, Vilnius

Tel. (8 5) 267 0430, +370 615 12619
n.vilnios.kulturos.centras@gmail.com
info@nvkc.lt
www.nvkc.lt

Pi Fb In Fl

Šeimyninis gudų folkloro sambūris „Svitanak“

 

Šeimyninis gudų folkloro sambūris „Svitanak“

 Vadovė Marina Strunevskaja

Folkloristė Dana Strunevskaja

 

Kolektyvas „Svitanak“ veikia ugdymo kryptimi paremta liaudies pedagogika. Baltarusiško folkloro šaltiniai – išties neišsemiami: liaudies dainos, šokiai, giesmės, ritualai ir papročiai, susiję su žmogaus ir gamtos gyvenimo ciklu. Būtent šį, turtingą baltarusių tautinės mažumos, kultūrinį sluoksnį Lietuvoje stengiasi išsaugoti ir parodyti šeimų ansamblis „Svitanak“.

 

 

 

 

Sveiki !

Užsiregistruokite ir kiekvieną mėnesį gaukite mūsų naujienas.