s

Naujosios Vilnios kultūros centras – daugiafunkcinė kultūros įstaiga, kurios pagrindiniai tikslai: sudaryti sąlygas tradicijų, papročių, amatų tęstinumui ir plėtrai, skatinti įvairias kultūros sritis ir  žanrus, savo veikla propaguoti etninę kultūrą, mėgėjų meną, plėtoti švietimo – edukacinę veiklą, organizuojant jaunimo bei vietos bendruomenės gyventojų veiklą, profesionalaus meno sklaidą, pramoginę veiklą, kuriant menines programas, tenkinti gyventojų kultūrinius, edukacinius bei socialinius poreikius sudarant sąlygas kiekvienam piliečiui dvasiškai tobulėti ir turiningai ilsėtis, plėtojant ir ugdant demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę.

Adresas: Gerovės g. 1, LT-11201, Vilnius

Tel. (8 5) 267 0430, +370 615 12619
n.vilnios.kulturos.centras@gmail.com
info@nvkc.lt
www.nvkc.lt

Pi Fb In Fl

Kultūrinės veiklos skyrius

Laimutė Šakalienė

Kultūrinės veiklos padalinio vadovė
Tel. +370 615 12619,

Veslava Skusėnienė

Kultūrinių projektų vadovė
Tel. +370 618 37593,
el. paštas: skuseniene.nvkc@gmail.com
Funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Irina Budko

Renginių organizatorė
Tel. + +370 615 13015,
el. pastas: budko.nvkc@gmail.com
Funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vytautas Novickas

Šviesų ir garso režisierius

Jan Suchodolski

Muzikos studijos vadovas
(Studija “Red Room”)
el. paštas: jan.suchodolski@nvkc.lt
Funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Jurgita Plepytė

Choreografijos studijos vadovė
(Jaunimo tautinių šokių kolektyvas “Vaiva”)
el. pastas: jurgita.plepyte@nvkc.lt
Funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Virginija Čereškienė-Beviršė

Choreografijos studijos vadovė
(Senjorų liaudiškų šokių grupė „Lendrūnas“)
el. paštas: virginija.bevirse@nvkc.lt

Martina Kryževičiūtė

Ansamblio vadovė
(Dainavino studija „SOL“)
el. paštas: martina.kryzeviciute@nvkc.lt

Janina Stupenko

Ansamblio vadovė
(Vokalinis ansamblis “Melodija”)
el. paštas: janina.stupenko@nvkc.lt
Funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Dainius Petručionis

Ansamblio vadovas
(Instrumentinės grupės vadovas)
el. paštas: dainius.petrucionis@nvkc.lt
Funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Svetlana Mikelskaitė

Ansamblio vadovė
(Instrumentinės grupės vadovė)
el. paštas:svetlana.mikelskaite@nvkc.lt
Funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Grigorijus Karachanovas

Šviesų ir garso režisierius
el. paštas: grigorijus.karachanovas@nvkc.lt
Funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Olga Valentynovič

Choreografijos studijos vadovė
(Vaikų liaudies šokių kolektyvas „Ojcovizna“)
el. paštas: olga.valentynovic@nvkc.lt

Jadvyga Stankevič

Ansamblio vadovė
(Vaikų vokalinis ansamblis „Ojcovizna“)
el. paštas: jadvyga.stankevic@nvkc.lt

Šrifto dydis