s

Naujosios Vilnios kultūros centras – daugiafunkcinė kultūros įstaiga, kurios pagrindiniai tikslai: sudaryti sąlygas tradicijų, papročių, amatų tęstinumui ir plėtrai, skatinti įvairias kultūros sritis ir  žanrus, savo veikla propaguoti etninę kultūrą, mėgėjų meną, plėtoti švietimo – edukacinę veiklą, organizuojant jaunimo bei vietos bendruomenės gyventojų veiklą, profesionalaus meno sklaidą, pramoginę veiklą, kuriant menines programas, tenkinti gyventojų kultūrinius, edukacinius bei socialinius poreikius sudarant sąlygas kiekvienam piliečiui dvasiškai tobulėti ir turiningai ilsėtis, plėtojant ir ugdant demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę.

Adresas: Gerovės g. 1, LT-11201, Vilnius

Tel. (8 5) 267 0430, +370 615 12619
n.vilnios.kulturos.centras@gmail.com
info@nvkc.lt
www.nvkc.lt

Pi Fb In Fl

Senjorų liaudiškų šokių grupė „Lendrūnas“

Senjorų liaudiškų šokių grupė „Lendrūnas“.

Vadovė Virginija Čereškienė – Beviršė.

Kolektyvas susibūrė 2006 metais ir aktyviai dalyvauja visuose miesto kultūriniuose renginiuose, yra Lietuvos dainų švenčių dalyvis. Didžiuojasi savo dalyvavimu respublikiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose – konkursuose:  „Kaziūnės suktinis“, „Veliuonos kadrilis“, „Jievaro tiltas“, „Pora už poros“, „Trepsis“.

Kolektyvas koncertavo Latvijoje, Lenkijoje, Kroatijoje, Sakartvele (Gruzijoje).

,,Lendrūnui” taip pat teko garbė reprezentuoti lietuvių liaudies tradicijas Filadelfijoje (Pensilvanijos valstijoje) XV Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventėje.

SVARBIAUSI KOLEKTYVO ĮVYKIAI:

Sveiki !

Užsiregistruokite ir kiekvieną mėnesį gaukite mūsų naujienas.