s

Naujosios Vilnios kultūros centras – daugiafunkcinė kultūros įstaiga, kurios pagrindiniai tikslai: sudaryti sąlygas tradicijų, papročių, amatų tęstinumui ir plėtrai, skatinti įvairias kultūros sritis ir  žanrus, savo veikla propaguoti etninę kultūrą, mėgėjų meną, plėtoti švietimo – edukacinę veiklą, organizuojant jaunimo bei vietos bendruomenės gyventojų veiklą, profesionalaus meno sklaidą, pramoginę veiklą, kuriant menines programas, tenkinti gyventojų kultūrinius, edukacinius bei socialinius poreikius sudarant sąlygas kiekvienam piliečiui dvasiškai tobulėti ir turiningai ilsėtis, plėtojant ir ugdant demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę.

Adresas: Gerovės g. 1, LT-11201, Vilnius

Tel. (8 5) 267 0430, +370 615 12619
n.vilnios.kulturos.centras@gmail.com
info@nvkc.lt
www.nvkc.lt

Pi Fb In Fl

Jaunimo tautinių šokių ansamblis „Vaiva“

Jaunimo tautinių šokių ansamblis „Vaiva“.
Vadovė Jurgita Plepytė.


Su pagarba puoselėdamas lietuvių liaudies šokį, muziką, tradicijas, kolektyvas užaugino ne vieną tautinio meno mėgėjų kartą. Ansambliečiai į savo gretas kasmet priima draugus, brolius, seseris, net ir vaikus, taip kurdami nenutrūkstamas ansamblio tradicijas. Liaudiškų šokių ansamblis „Vaiva“ – nuolatinis Lietuvos dainų švenčių, respublikinių festivalių, konkursų dalyvis bei nugalėtojas; koncertavo tarptautiniuose festivaliuose Vengrijoje, Čekijoje.

 

 

Sveiki !

Užsiregistruokite ir kiekvieną mėnesį gaukite mūsų naujienas.