s

Naujosios Vilnios kultūros centras – daugiafunkcinė kultūros įstaiga, kurios pagrindiniai tikslai: sudaryti sąlygas tradicijų, papročių, amatų tęstinumui ir plėtrai, skatinti įvairias kultūros sritis ir  žanrus, savo veikla propaguoti etninę kultūrą, mėgėjų meną, plėtoti švietimo – edukacinę veiklą, organizuojant jaunimo bei vietos bendruomenės gyventojų veiklą, profesionalaus meno sklaidą, pramoginę veiklą, kuriant menines programas, tenkinti gyventojų kultūrinius, edukacinius bei socialinius poreikius sudarant sąlygas kiekvienam piliečiui dvasiškai tobulėti ir turiningai ilsėtis, plėtojant ir ugdant demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę.

Adresas: Gerovės g. 1, LT-11201, Vilnius

Tel. (8 5) 267 0430, +370 615 12619
n.vilnios.kulturos.centras@gmail.com
info@nvkc.lt
www.nvkc.lt

Pi Fb In Fl

Vaikų liaudies dainų ir šokių ansamblis ,,Ojcowizna” 

Vaikų liaudies dainų ir šokių ansamblis „Ojcowizna“

Kolektyvo vadovė Jadvyga Stankevič.

Choreografė Teresa Andruškevič.

Vaikiškas lenkų dainų ir šokių ansamblis „Ojcowizna“ jaunesnioji grupė, buvo įkurta 2021 metais.

Kolektyvo repertuarą sudaro lenkų, lietuvių, Vilniaus krašto liaudies šokiai.

Ansamblis nuolat dalyvauja įvairiuose festivaliuose. Viešėjo Lenkijoje ir Latvijoje.

Sveiki !

Užsiregistruokite ir kiekvieną mėnesį gaukite mūsų naujienas.