s

Naujosios Vilnios kultūros centras – daugiafunkcinė kultūros įstaiga, kurios pagrindiniai tikslai: sudaryti sąlygas tradicijų, papročių, amatų tęstinumui ir plėtrai, skatinti įvairias kultūros sritis ir  žanrus, savo veikla propaguoti etninę kultūrą, mėgėjų meną, plėtoti švietimo – edukacinę veiklą, organizuojant jaunimo bei vietos bendruomenės gyventojų veiklą, profesionalaus meno sklaidą, pramoginę veiklą, kuriant menines programas, tenkinti gyventojų kultūrinius, edukacinius bei socialinius poreikius sudarant sąlygas kiekvienam piliečiui dvasiškai tobulėti ir turiningai ilsėtis, plėtojant ir ugdant demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę.

Adresas: Gerovės g. 1, LT-11201, Vilnius

Tel. (8 5) 267 0430, +370 615 12619
n.vilnios.kulturos.centras@gmail.com
info@nvkc.lt
www.nvkc.lt

Pi Fb In Fl

Teikiamų paslaugų kainos

 

 

Naujosios Vilnios kultūros centras teikia šias paslaugas:

profesionaliojo meno, pramoginių koncertų, spektaklių, meninių projektų organizavimas;

konferencijų, seminarų, edukacinių veiklų organizavimas;

parodų organizavimas;

kultūrinių renginių organizavimas;

meninių programų parengimas;

kolektyvų, studijų, būrelių, klubų veiklos organizavimas ir mokymai;

stovyklų organizavimas;

renginių įgarsinimo ir apšvietimo paslaugos;

garso įrašymo paslaugos;

renginių įgarsinimo, apšvietimo, konferencijų įrangos nuoma.

Sveiki !

Užsiregistruokite ir kiekvieną mėnesį gaukite mūsų naujienas.