s

Naujosios Vilnios kultūros centras – daugiafunkcinė kultūros įstaiga, kurios pagrindiniai tikslai: sudaryti sąlygas tradicijų, papročių, amatų tęstinumui ir plėtrai, skatinti įvairias kultūros sritis ir  žanrus, savo veikla propaguoti etninę kultūrą, mėgėjų meną, plėtoti švietimo – edukacinę veiklą, organizuojant jaunimo bei vietos bendruomenės gyventojų veiklą, profesionalaus meno sklaidą, pramoginę veiklą, kuriant menines programas, tenkinti gyventojų kultūrinius, edukacinius bei socialinius poreikius sudarant sąlygas kiekvienam piliečiui dvasiškai tobulėti ir turiningai ilsėtis, plėtojant ir ugdant demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę.

Adresas: Gerovės g. 1, LT-11201, Vilnius

Tel. (8 5) 267 0430, +370 615 12619
n.vilnios.kulturos.centras@gmail.com
info@nvkc.lt
www.nvkc.lt

Pi Fb In Fl

1,2% PARAMOS SKYRIMAS

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 dalį  fizinis asmuo gali skirti iki 1,2% savo sumokėtos pajamų mokesčio sumos tam tikrai organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą, tarp jų ir meno kūrėjams.

Kviečiame prisidėti prie kultūros puoselėjimo skiriant 1,2% gyventojų pajamų mokesčio Naujosios Vilnios kultūros centro veiklai.
Iki 2022 m. prašymus pervesti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį paramos gavėjams FR0512forma (toliau – prašymas) gali būti teikiamas:

Nuo 2022 m. bus priimami tik el. būdu pateikti prašymai, tuo tarpu popieriuje užpildyti prašymai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.Prisijungti galima čia:https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx Primename, kad pajamų mokesčio dalies skyrimas el. būdu – saugus ir paprastas būdas skirti dalį pajamų mokesčio paramai. Taip užtikrinama ir tai, kad pajamų mokesčio dalį asmuo skyrė savanoriškai.

Pateikiantys savo metinę pajamų mokesčio deklaraciją šią formą turi pateikti kartu su deklaracija. Prašymą pildykite didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, o E4 skiltyje nurodykite, kiek procentų (iki 1,2%) ketinate pervesti paramai.Mūsų informacija:
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 188210145
Paramos gavėjo pavadinimas: Naujosios Vilnios kultūros centras
Buveinės adresas: Pergalės g. 8, Vilnius
Banko pavadinimas: Luminor Bank AS, banko kodas: 40100
Paramos sąskaitos Nr. – LT61 4010 0441 0002 9331


Skirdami šią paramą, prisidėtumėte prie Naujosios Vilnios kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų išlaikymo.

.

.

.

.

.

.

Sveiki !

Užsiregistruokite ir kiekvieną mėnesį gaukite mūsų naujienas.