s

Naujosios Vilnios kultūros centras – daugiafunkcinė kultūros įstaiga, kurios pagrindiniai tikslai: sudaryti sąlygas tradicijų, papročių, amatų tęstinumui ir plėtrai, skatinti įvairias kultūros sritis ir  žanrus, savo veikla propaguoti etninę kultūrą, mėgėjų meną, plėtoti švietimo – edukacinę veiklą, organizuojant jaunimo bei vietos bendruomenės gyventojų veiklą, profesionalaus meno sklaidą, pramoginę veiklą, kuriant menines programas, tenkinti gyventojų kultūrinius, edukacinius bei socialinius poreikius sudarant sąlygas kiekvienam piliečiui dvasiškai tobulėti ir turiningai ilsėtis, plėtojant ir ugdant demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę.

Adresas: Gerovės g. 1, LT-11201, Vilnius

Tel. (8 5) 267 0430, +370 615 12619
n.vilnios.kulturos.centras@gmail.com
info@nvkc.lt
www.nvkc.lt

Pi Fb In Fl

Liaudies dainų ansamblis „Melodija“

Naujos Vilnios Kultūros centro  vokalinis ansamblis MELODIJA veikia nuo 1995 metų. Jame dalyvauja mokytojos ir darželio auklėtojos kartu su mokiniais, grojančiais ansamblio muzikos grupėje. Repertuaras apima lenkiškas ir Vilniaus krašto   dainas, patriotines giesmes ir kalėdines dainas.

Veikla ir pasiekimai:

Kultūros  festivalis Mrągove ( Lenkija)

Hanzeatyckis festivalis Goleniov mieste ( Lenkija)

Dainų šventė Lietuvoje.

2019 metais, minint 200-ąsias Stanisława Moniuszkos gimimo metines, ansamblis dalyvavo projekte Olštyne, kurį organizavo Warmijo-Mazurskio universiteto Muzikos institutas.

2020 m. sausį „Melodija” gavo apdovanojimą dalyvaudama XXVI Tarptautiniame Kazimiero Švarliko tarptautinio kalėdinių giesmių ir pastoralių  festivalyje.

Dalyvavimas kasmetiniuose festivaliuose ir šventėse Lietuvoje bei Lenkijoje.

Vadovė Janina Stupenko, kapelos vadovė  Svetlana Mikelskaitė

Sveiki !

Užsiregistruokite ir kiekvieną mėnesį gaukite mūsų naujienas.