Pi Fb In Fl

Centrum Kultury w Nowej Wilejce oferuje poniższe usługi:

 

organizację projektów z obszaru profesjonalnej sztuki, koncertów rozrywkowych, spektakli;

organizację konferencji, seminariów oraz działań edukacyjnych;

organizację wystaw;

organizację wydarzeń kulturalnych;

przygotowanie programów artystycznych;

organizacja zajęć oraz szkoleń dla zespołów, kółek oraz klubów;

organizację obozów

nagłośnienie i oświetlenie imprez

nagrywanie dźwięku;

wynajem sprzętu do nagłaśniania i oświetlania imprez oraz organizacji konferencji;