Pi Fb In Fl

Mała sala

Mała sala

Przystosowana do organizacji wydarzeń, prezentacji, szkoleń-seminariów oraz spotkań. 
Sala o powierzchni 185 m2.
W czasie wydarzeń może pomieścić 100-120 osób.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.