Pi Fb In Fl

O NAS

Centrum Kultury w Nowej Wilejce wielofunkcyjna placówka kultury, której główne cele działalności stanowią: tworzenie warunków sprzyjających pielęgnacji i rozwoju tradycji, obyczajów, rzemiosła, promocji różnych dziedzin i gatunków kultury, promocja kultury etnicznej, sztuki amatorskiej, rozwój działalności edukacyjnej poprzez organizowanie zajęć dla młodzieży i lokalnej społeczności, upowszechnianie sztuki, działalność rozrywkowa, tworzenie programów artystycznych, wychodzenie naprzeciw potrzebom kulturalnym, edukacyjnym i społecznym mieszkańców, stwarzanie każdemu obywatelowi warunków do rozwoju duchowego i treściwego wypoczynku poprzez promocję i kształcenie demokratycznego, wolnego i otwartego społeczeństwa.

 

 

Centrum Kultury w Nowej Wilejce

Założyciel Rada Samorządu Miasta Wilna

Forma prawna instytucja budżetowa

Adres siedziby: ul. Pergalės 8/ Gerovės 1, LT-11201 Wilno

Kod osoby prawnej 188210145

Zarządca rejestru Przedsiębiorstwo Państwowe Centrum Rejestrów

Jednostka nie jest płatnikiem VAT

Telefon kontaktowy (8-5) 267 04 30, +370 615 12619

Godziny pracy:
poniedziałek piątek 9.00 21.00

sobota – 10.00 17.00

Godziny pracy administracji

Poniedziałek-czwartek

9.00 – 18.00
Piątek

9.00 – 16.45

Przerwa obiadowa:  13:00 – 13:45

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.