Pi Fb In Fl

Nisza sztuki

Nisza sztuki

Przystosowana do organizacji spotkań, zebrań, kursów, szkoleń i prezentacji.

Pomieszczenie o powierzchni 51 mmoże pomieścić do 50 osób. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.