Pi Fb In Fl

Rodzinny białoruski zespół folklorystyczny „Svitanak“

 

Rodzinny białoruski zespół folklorystyczny „Svitanak“

Kierowniczka Marina Strunevskaja

Folklorystka Dana Strunevskaja

 

Zespół „Svitanak“ zajmuje się wychowaniem przy wsparciu etnopedagogiki. Źródła białoruskiego folkloru są w rzeczywistości niewyczerpane: piosenki, tańce i pieśni ludowe, rytuały oraz zwyczaje związane z cyklem życia człowieka i przyrody. Właśnie tę bogatą warstwę kulturową białoruskiej mniejszości narodowej zespół rodzinny „Svitanak” stara się pielęgnować i prezentować na Litwie.