s

Naujosios Vilnios kultūros centras – daugiafunkcinė kultūros įstaiga, kurios pagrindiniai tikslai: sudaryti sąlygas tradicijų, papročių, amatų tęstinumui ir plėtrai, skatinti įvairias kultūros sritis ir  žanrus, savo veikla propaguoti etninę kultūrą, mėgėjų meną, plėtoti švietimo – edukacinę veiklą, organizuojant jaunimo bei vietos bendruomenės gyventojų veiklą, profesionalaus meno sklaidą, pramoginę veiklą, kuriant menines programas, tenkinti gyventojų kultūrinius, edukacinius bei socialinius poreikius sudarant sąlygas kiekvienam piliečiui dvasiškai tobulėti ir turiningai ilsėtis, plėtojant ir ugdant demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę.

Adresas: Gerovės g. 1, LT-11201, Vilnius

Tel. (8 5) 267 0430, +370 615 12619
n.vilnios.kulturos.centras@gmail.com
info@nvkc.lt
www.nvkc.lt

Pi Fb In Fl

Naujienos

Naujosios Vilnios kultūros centras, siekdamas nuolat tobulinti paslaugų kokybę, didinti naujų veiklos formų pasiūlą, skelbia vartotojų pasitenkinimo paslaugomis ir naujų paslaugų poreikio tyrimą. Būsime labai dėkingi už Jūsų išreikštą nuomonę ir skirtą laiką. Jūsų atsakymai mums padės atliepti Jūsų lūkesčius, išsikelti tikslus ir planuoti veiklą, atitinkančią Jūsų poreikius. Nuoroda į apklausą: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC4bKQcW4MmprSSjCLw-H0WdtrMhmsW9Duubz74SpG6w5r_w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 ATGAL

Naujosios Vilnios kultūros centre įvykdytos Lietuvos kultūros tarybos finansuoto projekto „Kūrybiškumas - mano karjeros vedlys“ pirmojo etapo veiklos. ️ Projektas „Kūrybiškumas – mano karjeros vedlys“ skirtas 10-12 klasių mokiniams ir tiems kas baigęs mokyklą iš nutolusių miesto vietovių, siekiant užtikrinti jaunimo aktyvų dalyvavimą kultūrinėje bei kultūrinių įpročių po mokyklos baigimo tęstinumą. Pasitelkiant žymių profesionaliu atlikėju, aktorių, menininkų Naujosios Vilnios kultūros centre buvo pravestos kultūrinės veiklos, kurių tikslas skatinti vaikų ir jaunimo kultūrą prisidedant prie kokybiško švietimo ugdant kultūrines ir kūrybiškumo kompetencijas nutolusiuose miesto vietovėse.