s

Naujosios Vilnios kultūros centras – daugiafunkcinė kultūros įstaiga, kurios pagrindiniai tikslai: sudaryti sąlygas tradicijų, papročių, amatų tęstinumui ir plėtrai, skatinti įvairias kultūros sritis ir  žanrus, savo veikla propaguoti etninę kultūrą, mėgėjų meną, plėtoti švietimo – edukacinę veiklą, organizuojant jaunimo bei vietos bendruomenės gyventojų veiklą, profesionalaus meno sklaidą, pramoginę veiklą, kuriant menines programas, tenkinti gyventojų kultūrinius, edukacinius bei socialinius poreikius sudarant sąlygas kiekvienam piliečiui dvasiškai tobulėti ir turiningai ilsėtis, plėtojant ir ugdant demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę.

Adresas: Gerovės g. 1, LT-11201, Vilnius

Tel. (8 5) 267 0430, +370 615 12619
n.vilnios.kulturos.centras@gmail.com
info@nvkc.lt
www.nvkc.lt

Pi Fb In Fl

Naujosios Vilnios kultūros centras

KVIEČIAME SAVANORIAUTI!!!

KVIEČIAME SAVANORIAUTI!!!

KVIEČIAME 14–29 m. jaunuolius įsitraukti į savanorystės veiklas mūsų organizacijoje!

Kviečiame savanoriauti jaunuolius:

• kuriems yra artimas menas ir renginiai;

• kurie trokšta bendrauti ir dalyvauti bendruomenės veiklose;

• kuriems yra artima savanoriška veikla.

Savanoriams galime atsidėkoti bilietais į renginį arba išrašyti socialinės-pilietinės veiklos pažymas. 

Susidomėjusius kviečiame užpildyti trumpą anketą:

https://docs.google.com/…/1MOQ1yoPzXD2UF4TRbUWu1WO…/edit

Daugiau informacijos: tel. nr.: +3706 18 37 593 arba el. p.: skuseniene.nvkc@gmail.com