"Peace in our Heart"

Projektas “Taika mūsų širdyje” – tarptautiniai jaunimo mainai, kuriuose dalyvavo partneriai iš Bulgarijos, Lietuvos, Rumunijos ir Turkijos. Pagrindinis mainų tikslas – skatinti tarpkultūrinį dialogą, sudarant sąlygas dalyviams atrasti bei suprasti skirtumus, griaunant stereotipus, skatinant supratimą bei pagarbą.

 

Projektą sudarė šios dalys:

  1. Parengiamasis vizitas, kuriame projekto lyderiai turėjo galimybę pažinti vienas kitą bei pasirengti sekančiam etapui.
  2. Kultūrų prezentacijų parengimas
  3. Jaunimo mainai, kurių metu dalyviai pažino vienas kitą, dalyvavo jiems skirtuose užsiėmimuose, skatinančiuose tarpkultūrinį mokymąsi, komunikaciją, stereotipų laužymą.

 

Projektas skatino visapusišką supratimą bei dialogą tarp skirtingų šalių, vietinių bendruomenių.

 

* * *

 

Project “Peace in our Heart” is a youth exchange with partners from Bulgaria, Rumania, Lithuania and Turkey. The aim of exchange is to lead dialogue between cultures, let participants discover and understand differences, fight stereotypes and promote mutual understanding and respect.

Project will consist from 4 parts. First is advance planning visit, where group leaders will have a possibility to get to know each other and prepare the second part. During this time participants from each country should work on presentation their culture. This presentation should be done as photo exhibition (according to guidelines developed during APV). They will be supported by group leaders.

The third part – exchange – will let participants learn about each other, participate in workshops on intercultural learning, communication, stereotypes and many others. After the exchange participants will complete publication and transfer experiences they have gained through workshops on intercultural dialogue.

With the project we want to promote mutual understanding and lead intercultural dialogue between our countries and in local communities.