"Minority in Majority"

Jauni žmonės (16-25 m.), atstovaujantys tautines mažumas 6-iuose dideliuose ES miestuose (Birmingeme, Antverpene, Vilniuje, Hagoje, Liepojoje ir Rygoje), susitiks Vilniuje 2011 m. vasario 5-12 dienomis. Mainų programos tema: jauno žmogaus integracija ir tautinio identiteto išsaugojimas Europos didmiestyje.

Pagrindinė šio projekto ašis – vaikams ir jaunimui pritaikyti, su pagrindine projekto tema susieti vaidmenų žaidimai, iššaukiantys diskusiją apie tarpkultūrinius skirtumus, skatinantys aptarti situaciją, provokuojantys dalintis nuomonėmis. Žaidimas – tai pagrindinis šio susitikimo metodas.

Jaunimas, aptardamas žaistas situacijas, nagrinės tarpkultūrinių skirtumų problemas su kuriomis jie susiduria realiame gyvenime; ieškos būdų ir dalinsis patirtimi kaip sprendžiamos vienos ar kitos situacijos jų aplinkoje; kaip juos vertina bendraamžiai mokykloje ir mieste; kokius sunkumus tenka įveikti naujai atvykusiems imigrantams; kaip jiems padeda suaugusieji.

Tai projektas „Mažuma daugumoje“ (minority in majority, sutrumpintai „MIM“), kurį koordinuoja Naujosios Vilnios kultūros centro jaunimo iniciatyvų klubas. Šis klubas veikia daugiataučiame Vilniaus priemiestyje, patiriančiame kalbines, kultūrines, socialines ir ekonomines integracijos problemas.

Projekto vykdymo metu jaunimas ne tik diskutuos. Kūrybinėse laboratorijose jie mokysis vieni iš kitų tautinių žaidimų arba ratelių. Tai bus vienas iš namų darbų, kuriuos kiekviena grupė turės paruošti iš anksto.

Be to, projekto dalyviai susipažins su Lietuvos tautinių mažumų atstovais ir jų saviraiškos galimybėmis Lietuvos bei Europos kontekste.

Neatsiejama projekto dalis yra meninė visų darbo metodų pusė – muzikinis akompanimentas, choreografiniai ar dainuojamieji elementai, muzikos instrumentų panaudojimas. Todėl mainų programos metu žaisti žaidimai ir rateliai, dainuotos dainos ir kiti šio projekto meniniai elementai  bus parodyti baigiamajame šou, į kurį kviečiami visi aplinkiniai gyventojai.

Kartu su jaunimą lydinčiais organizacijų darbuotojais susitikimo pabaigoje bus priimti sprendimai dėl tolesnio bendradarbiavimo ir projekto tąsos.

 _____________________________________________________________________________________________________________________

 

Young people (16-25 years), representing ethnic minorities in 6 EU's big cities (Birmingham, Antwerp, Vilnius, The Hague, Liepaja and Riga), will meet in Vilnius, 2011 February 5-14.

The exchange program theme: the integration of young imigrants and the preservation of national identity in the big European city.

The main axis of the project is a role game, consistent with the main theme and adopted for children and youngsters. The game will challenge conversation about cross-cultural differences, promote discuss the situation, provoke to share views. A role game is the basic technique to this meeting.

Young people will play role game and after that they will discus the situation, examine cross-cultural differences in the problems they encounter in real life. They will  explore ways of sharing experiences in solving one or another situation in their environment, at school and the city, what challenges are facing the newly arrived immigrants, and how adults help them.

This project is named Minority in Majority (abbreviated "MIM") and is coordinated by youth club of Naujoji Vilnia Culture Center in Vilnius, Lithuania. Naujoji (New) Vilnia is is a multi-ethnic suburb of Vilnius experiencing the difficulties of language, cultural, social and economic integration.

During the program young people will not only discuss on problems. They will be involved in different workshops where they will teach each other ethnic and youth games and crafts. This will be one of the “homework” that each group will be prepared in advance.

Of course, the participants will get acquainted with Lithuanian national minorities and their opportunities for self-expression and the Lithuanian context.  

An integral part of the project is the artistic side of working methods - musical accompaniment, songs or choreographic elements or the musical instruments used. Therefore, the games (or rounds) and songs used during an exchange program will appear in the final show. All outpatient population will be invited to see the show.

In the end of the program young people will work on ideas of future cooperation.