„Interfaith Dialogue in Youth Work“

Aims and objectives of the training course:

The main aim of the training course is to foster the effectiveness and quality of youth work through the development of youth workers, youth leaders and NGO representatives’ competencies in the field of interfaith dialogue.

Objectives of the training course:

To develop knowledge and skills of participants in the field of interfaith dialogue;

To develop participants knowledge and understanding about different religions;

To familiarise the participants with commonly used terminology and language of interfaith dialogue;

To use the multi-cultural group of participants as a learning space on individual roles and competencies in relation to the topic of the training course;

To provide participants with a space for reflecting on issue of interfaith dialogue and cultural diversity value within their own community;

Developing solidarity and promote tolerance among participants, particularly with regards to religious diversity of European societies;

To help participants to develop the necessary competences for the use of different approaches for promoting interfaith dialogue;

To introduce to participants relevant and effective tools working in a field of interfaith dialogue as well to provide opportunity to probe these methods in practice;

To develop participants knowledge about Youth in Action programme in order to ensure the ability of participants to work as multipliers and to be able to use a programme in participants further activities on interfaith dialogue, by this raising the quality of projects implemented within Youth in Action programme;

 

                                                                 * * *

 

2010 m. spalio 31 – lapkričio 9 dienomis Rygoje, Latvijoje įvyko tarptautiniai jaunimo lyderių mokymai „Interfaith Dialogue in Youth Work“, kurie yra ES programos „Veiklus jaunimas“ dalis. Mokymuose dalyvavo 24 atstovai iš skirtingų Europos šalių: Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Graikijos, Turkijos, Italijos ir Portugalijos. Kurso tikslas buvo skatinti darbo su jaunimu efektyvumą ir kokybę tobulinant jaunimo darbuotojų, jaunimo lyderių ir NVO atstovų kompetencijas tarpreliginio dialogo srityje.

Mokymų metu buvo siekiama supažindinti su pasaulio religijomis ir rytų šalių filosofija, tarpreliginio dialogo sąvoka ir tarpkultūrinėmis kompetencijomis, komandinio darbo įgūdžiais, įrankiais darbui tarpreliginio dialogo srityje bei su kultūrine įvairove. Kursas vyko neformaliuoju būdu, t.y. per žaidimus ir atliekant skirtingas užduotis. Dalyviai buvo skatinami diskutuoti, dalintis žiniomis, patys parengti seminarus bei dalintis busimų projektų idėjomis.

 

 

Foto: